top of page
Svart med transperent bakgrund-svg.png

Vi Skapar Ett Bättre

E-Samhälle.

Carity är ett konsultföretag med inriktning på IT-arkitektur och beställarstöd. Vi är specialiserade inom hälsa- sjukvård och omsorg.
Våra konsulter är erfarna och självständiga. Vi vill arbeta nära verksamheten och ser behovsdriven utveckling som förutsättning för värdeskapande leveranser. Vi arbetar gärna i team tillsammans med kunden.

Vi är kunskapsdrivna och sätter kompetensutveckling högst upp på dagordningen. 

Vi har lång erfarenhet av SKR/Ineras nationella infrastruktur, regelverk och referensarkitektur. Vi utvecklar nationella system, lokala system och dess lösningsarkitektur.

 • Användarcentrerat - Vi utvecklar IT-stöd för våra användare.

 • Verksamhetsnära - Utifrån hur verksamhetens process ser ut.

 • Behovsdrivet - Vilka behov  IT-stödet skall tillgodose.

 • Regelverk och juridik - Vilka regler och förordningar som påverkar projektet.

 • Arkitektur - Rätt skalbar arkitektur.

 • Förvaltning - Leveranser behöver förvaltas, mottagare/förvaltningen involveras tidigt och dess behov tillgodoses. 


Vi arbetar med:

 • Lösningsarkitektur

 • IT-arkitektur

 • Förstudier och utredningar

 • Referensarkitektur 

 • Framtagande av nationella tjänstekontrakt

 • Produktägarstöd

 • Teknisk projektledning

Martin Carlman

Martin är en erfaren projektledare med stark teknisk bakgrund. Sedan 1998 har han i olika roller verkat inom IT-branschen och de senaste 10 åren med fokus på e-hälsa. Genom att arbeta i flera olika nationella uppdrag har han fått stor erfarenhet av den nationella IT-infrastrukturen som växer fram inom e-hälsoområdet.

Martin gillar tydlighet och att arbeta tillsammans med verksamheter för att hitta pragmatiska lösningar.

About

Thomas fafoutis

Thomas har mångårig erfarenhet av att bygga, integrera och leverera IT lösningar för hälso- och sjukvårdssektorn, både när det gäller att tillämpa de fastställda riktlinjerna för nationell infrastruktur då regioner och landsting utbyter vårdinformation mellan varandra, interagerar med invånare via nationella e-tjänster men även när det handlar om att exempelvis på lokal nivå få olika medicinsk utrustning att samverka med lokala it-system i verksamhetsflödena.

Thomas styrka är att kombinera den gedigna teknikkunskapen med sin förståelse för verksamhetsbehoven och sin erfarenhet av tillämpad hälsoinformatik.

MARCO DE LUCA

Marco har verkat som IT konsult sedan 1994. Marco är specialiserad på att driva medelstora utvecklingsprojekt där integration är en stor del av systemlösningen.

Marco de Luca är teknikspecialist med inriktning på IT arkitektur, systemintegration, systemutveckling och infrastruktur. Marco har en lång erfarenhet av utveckling av informations- och tjänsteportaler inom vårdsektorn.
 
Marco föredrar projekt där han kan låta verksamhetens krav vara drivande, snarare än abstrakta, arkitektoniska krav. Där arkitekturen görs just så bra som den tillåts vara utan att äventyra verksamhetens mål med avseende på funktion, tid och kostnad.

Thomas Siltberg

Thomas har lång erfarenhet av att driva nationella projekt inom hälso- och sjukvård. Han har medverkat i utvecklingen av tjänstekontrakt/informationsprofiler och tjänster för informationsförsörjning över den nationella infrastrukturen och har god kunskap om dess arkitektur och regelverk. Han har ett stort nätverk och kunskap om pågående regionala och nationella processer, vilket har givit god förståelse för IT-landskapet och kan genom detta tidigt identifiera möjligheter och eventuella begränsningar. 

Thomas är specialiserad inom informatik och lösningsarkitektur.

Khaled Daham

Khaled är en mycket erfaren arkitekt och utvecklare med stort intresse för de utmaningar som ligger i att matcha verksamhetens behov med teknikens möjligheter.

Khaled har gedigen kompetens inom systemintegration, och har bland annat arbetat med integrationsprojekt inom vårdsektorn. Han är en anhängare av agila metoder och har framgångsrikt använt Scrum/Lean under de senaste 5 åren för att leverera olika produkter och system.

Eric Jacobsson

Eric har mer än tio års erfarenhet av e-hälsosektorn och arbetar nu som IT-arkitekt med gedigen förståelse för den moderna systemutvecklingsprocessen, platform as service, infrastruktur as code och andra molntekniker. Eric brinner för högteknologiska lösningar inom hälso- och sjukvården, såsom mobilitet, VR och AI.

Eric stärker Carity med strategisk kompetens och gedigen djävlar anamma för att möta framtidens behov inom digitalisering.

Anders Ferrari

Anders specialitet är att driva verksamhets-förändringar inom vårdsektorn som projektledare och IT-arkitekt. Anders är van att ta ansvar, hitta och kommunicera lösningar i komplicerade och komplexa projekt och initiativ med många intressenter och kravställare. 


Med över 20 års erfarenhet inom utveckling och införande av IT-system i olika branscher så trivs Anders bäst i ett agilt och iterativt arbetssätt nära verksamheten, där våra leveranser märks och har en påverkan på kundernas vardag. 

Anders Ferrari

Anders specialitet är att driva verksamhets-förändringar inom vårdsektorn som projektledare och IT-arkitekt. Anders är van att ta ansvar, hitta och kommunicera lösningar i komplicerade och komplexa projekt och initiativ med många intressenter och kravställare. 


Med över 20 års erfarenhet inom utveckling och införande av IT-system i olika branscher så trivs Anders bäst i ett agilt och iterativt arbetssätt nära verksamheten, där våra leveranser märks och har en påverkan på kundernas vardag. 

Anders Ferrari

Anders specialitet är att driva verksamhets-förändringar inom vårdsektorn som projektledare och IT-arkitekt. Anders är van att ta ansvar, hitta och kommunicera lösningar i komplicerade och komplexa projekt och initiativ med många intressenter och kravställare. 


Med över 20 års erfarenhet inom utveckling och införande av IT-system i olika branscher så trivs Anders bäst i ett agilt och iterativt arbetssätt nära verksamheten, där våra leveranser märks och har en påverkan på kundernas vardag. 

Anders Ferrari

Anders specialitet är att driva verksamhets-förändringar inom vårdsektorn som projektledare och IT-arkitekt. Anders är van att ta ansvar, hitta och kommunicera lösningar i komplicerade och komplexa projekt och initiativ med många intressenter och kravställare. 


Med över 20 års erfarenhet inom utveckling och införande av IT-system i olika branscher så trivs Anders bäst i ett agilt och iterativt arbetssätt nära verksamheten, där våra leveranser märks och har en påverkan på kundernas vardag. 

Contact
Kontakt

Jiri har arbetat som IT-konsult sedan 2001 varav de senaste femton åren inom e-hälsosektorn och offentlig förvaltning.

Jiri är lösningsarkitekt och informationsarkitekt med inriktning på informationförsörjningstjänster, integration och systemutveckling och har en lång erfarenhet av systemlösningar som kräver god förståelse av nationella regelverk och den nationella infrastrukturen.

Jiri trivs i projekt där förståelsen för verksamhetens förändringsbehov och teknisk kunskap behöver kombineras för att nå ett lyckat resultat.

bottom of page